Rolf Bossert, comemorare

Postat de în Conținut VIDEO, Despre evenimente derulate » 1 Comentariu

Rolf Bossert, comemorare

17 feb.

Cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la moartea poetului reşiţean de limbă germană Rolf  Bossert (16.12.1952 – 17.02.1986), Forumul Democratic al Germanilor din judeţul Caraş-Severin şi  Asociaţia Germană  de Cultură şi Educaţie a Adulţilor Reşiţa a organizat în ziua de 16 februarie 2011, cu largul sprijin al familiei Camelia şi Lucian Duca, care au pus la dispoziţie în acest scop spaţiul librăriei “Semn de Carte”, o după-amiază comemorativă, la care au participat în număr mare personalităţi ale vieţii culturale şi spirituale ale municipiului, iubitori ai artei poetice, iubitori ai frumosului, reprezentanţi ai presei.

Pentru a nu ştiu câta oară “Semn de Carte” s-a dovedit a fi mai mult decât o librărie, prin faptul că reuşeşte să organizeze  întâlniri de o înaltă ţinută profesională şi estetică cu personalităţi marcante ale vieţii culturale şi artistice de pe aceste meleaguri ale noastre, sau evocări ale acestora.

Rolf  Bossert a fos  t o asemenea personalitate. El a marcat cultura germană, care face parte din patrimoniul cultural al ţării noastre, fiind considerat cel mai mare poet german din Banatul Montan la sfârşitul ultimului secol al mileniului trecut.

După studiile elementare şi de liceu efectuate în oraşul său natal, Reşiţa, Bossert a urmat cursurile de germană-engleză la Universitatea din Bucureşti. După absolvirea acestora a fost numit profesor la Buşteni (1975-1979). Mutat la Bucureşti, a lucrat ca instructor cultural la Casa de Cultură “Friedrich Schiller”, apoi ca redactor la editurile “Meridiane” şi “Kriterion”. În anul 1985 a emigrat cu familia (soţia şi doi copii) în Germania, unde, după numai două luni de şedere, s-a sinucis.

Cu toate că a scris încă în anii de liceu, debutul său poetic a avut loc în anul 1971, în revista de literatură germană “Neue Literatur” (Literatura nouă) din Bucureşti, cu poezia “Japanisches Märchen” (Poveste japoneză). În 1972 a devenit membru al celebrului grup literar de la Timişoara, denumit “Aktionsgruppe Banat” (un ghimpe în ochii autorităţilor de atunci). Prima carte a sa, intitulată “siebensachen”, a apărut în 1979. A scris în total nouă cărţi (poezie şi literatură), a tradus din romăneşte în germană din Victor Eftimiu, Gellu Naum şi Mircea Zaciu, a apărut în numeroase antologii, a colaborat la numeroase publicaţii din Bucureşti şi Braşov, apare în mai multe dicţionare şi enciclopedii. Despre Bossert au scris numeroşi autori, a fost tradus în limba română, a scris şi el despre alţi autori (Claus Stephani, Richard Wagner, Ludwig Schwarz, Hans Liebhardt, Horst Fassel şi mulţi alţii). A fost distins cu numeroase premii, inclusive cu cel al Uniunii Scriitorilor din Romănia. Scrierile sale de o inspiraţie fenomenală, curajoase, profunde, unele cu caracter politic, unele în dialecul german reşiţean, la-u făcut cunoscut şi apreciat atât în ţară, cât şi în Germania. Cu tot succesul său, Bossert a fost probabil un mare singuratec.

Întâlnirea din după-amiaza acestei zile de februarie s-a desfăşurat în limba romănă. După cuvintele de salut ale Cameliei Duca, gazda evenimentului, a urmat prezentarea biografiei şi a operei autorului de către Erwin Josef Ţigla, preşedintele Forumului Democratic al Germanilor din judeţul Caraş-Severin. Expunerea domniei sale a fost completată de lecturarea mai multor scrieri şi  poezii ale lui Rolf Bossert, în limba germană şi în traducerea lor în româneşte, lecturare făcută de membri ai Forumului German (înv.Yvonne Christa Demenyi, prof.  AlexandraDamşea, dr.ing. Christian Paul Chioncel, prof. Dolores Weisz- care i-a fost şi profesoară la liceu). Au mai luat cuvântul, evocând şi omagiind personalitatea şi opera autorului, profesorul şi poetul Nicolae Sârbu, fost director al Bibliotecii Judeţene “Paul Iorgovici”, prof.dr. Liubiţa Raichici, poetă şi dierctoare a Direcţiei Judeţene pentru Cultură şi Patrimoniul Naţional Caraş-Severin, prof. Anna Kremm de la Liceul “Diaconovici-Tietz” (unde a studiat şi Bossert), prof. Codruta Popescu, prof. Dolores Weisz de la Universitatea “Eftimie Murgu” din Reşiţa, prof. univ. Petru Chioncel de la aceeaşi Universitate.

Domnul Erwin Josef Ţigla a amintit şi numeroasele manifestări comemorative Rolf Bossert organizate de Forumul German şi evocări ale acestuia în publicaţia lunară  “Echo der Vortragsreihe”, plicurile filatelice edidate şi stampilele emise pentru cinstirea lui.

Manifestări dedicate amintirii lui Rolf Bossert vor avea loc şi la Liceul “Diaconovici-Tietz” din Reşiţa, precum şi la Biblioteca Germană “Alexander Tietz” din municipiul nostru.  (Ec. Waldemar König)


Anlässlich des 25. Todestages des Reschitzaer deutschen Dichters Rolf Bossert (16,12,1952 – 17.02.1986) veranstaltete das Demokratische Forum der Banater Berglanddeutschen und der Kultur-und Erwachsenenbildungsverein „Deutsche Vortragsreihe Reschitza“ am 16. Februar mit Hilfe der Familie Camelia und Lucian Duca, welche zu diesem Zweck die Räumlichkeiten ihrer Buchhandlung „Semn de Carte“ (Lesezeichen) zur Verfügung gestellt hat, eine Gedenkveranstaltung, an der zahlreiche Persönlichkeiten des kulturellen und spirituellen Lebens, Liebhaber der poetischen Kunst, Liebhaber des Schönen, wie auch Vertreter der Presse teilgenommen haben.

Wie schon so oft bisher bewiesen, ist „Semn de Carte“ mehr als nur eine einfache Buchhandlung, da hier zahlreiche Begegnungen auf hohem professionellen und ästhetischen Niveau mit markanten Persönlichkeiten des kulturellen und künstlerischen Lebens aus unserem Gebiet, oder ihr Ins-Gedächtnis-Rufen stattfinden.

Rolf Bossert war eine solche Persönlichkeit. Er hat die hiesige deutsche Kultur, die Teil des rumänischen Patrimoniums ist, gekennzeichnet und wird als der größte deutsche Dichter aus dem Banater Bergland Ende des letzten Jahrhunderts des vorigen Millenniums betrachtet.

Nach den Elementar- und Lyzealstudien in seiner Heimatstadt Reschitza besuchte Bossert die Germanistik- und Anglistik-Kurse an der Bukarester Universität. Nach deren Absolvieren wurde er als Lehrer nach Buşteni zugeteilt (1975-1979). Danach siedelte er nach Bukarest um und war erstens als Kulturinstrukteur im „Friedrich Schiller“ – Kulturhaus tätig, danach arbeitete er als Redakteur beim „Meridiane“ und beim „Kriterion“ Verlag. 1985 wanderte er mit seiner Familie (Frau und zwei Kinder) nach Deutschland aus, wo er nach zwei Monaten Selbstmord beging.

Obwohl er schon in den Schuljahren zu schreiben begann, fand sein dichterisches Debut erst 1972 in der deutschen Literaturzeitschrift „Neue Literatur“, mit dem Gedicht „Japanisches Märchen“ statt. In 1972 wurde er Mitglied der „Aktionsgruppe Banat“ (ein Dorn in den Augen der damaligen Obrigkeiten). Sein erstes Buch „siebensachen“ erschien 1979. Er hat insgesamt neun Werke (Literatur und Gedichte) geschrieben, hat aus dem Rumänischen ins Deutsche aus den Autoren Victor Eftimiu, Gellu Naum und Mircea Zaciu übersetzt, erscheint in zahlreichen Anthologien, hat in vielen Publikationen aus Bukarest und Braşov (=Kronstadt) veröffentlicht, wird in mehreren Enzyklopädien erwähnt. Über Bossert haben viele Autoren geschrieben, er wurde ins Rumänische übersetzt und hat auch selbst über andere Autoren geschrieben (Claus Stephani, Richard Wagner, Ludwig Schwarz, Hans Liebhardt, Horst Fassel u.v.a.). Zwischen seinen Auszeichnungen ist die wichtigste die des Rumänischen Schriftstellerverbands. Seine Werke, voller phänomenaler Eingebung, mutig, tiefgreifend, einige mit politischem Charakter,  einige in Reschitzaer deutschem Dialekt, haben ihn sowohl in Rumänien wie auch in Deutschland bekannt und beliebt gemacht. Trotz allem Erfolg war Bossert wohl ein großer Einsamer.

Die Veranstaltung an diesem Februar-Nachmittag hat in rumänischer Sprache stattgefunden. Nach den Begrüßungsworten der Gastgeberin Camelia Duca folgte die Vorstellung der Biografie und der Werke des Autors durch Erwin Josef  Ţigla, Vorsitzender des Demokratischen Forums der Banater Berglanddeutschen. Sein Exposee wurde durch mehrere Lesungen aus Bosserts Schaffen unterstrichen, die von Mitgliedern des Deutschen Forums (Lehrerin Yvonne Christa Demeny, Prof. Alexandra Damşea, Dr. Ing. Christian Paul Chioncel, Prof. Dolores Weisz – des Dichters gewesene Lehrerin) in Deutsch und in der rumänischen Übersetzung vorgetragen wurden. Gehuldigt und in Erinnerung gebracht haben den Dichter durch ihre Worte auch: der Prof. und Dichter Nicolae Sârbu, Direktor a.D. der Kreisbibliothek „Paul Iorgovici“, Prof. Dr. Liubiţa Raichici, Poetin und Direktorin der Kreisdirektion für Kultur und für das Nationale Patrimonium, Prof. Ana Kremm vom „Diaconovici-Tietz“-Lyzeum (wo auch Bossert studiert hatte), Prof. Dolores Weisz von der „Eftimie Murgu“ – Universität Reschitza, Prof. Peter Chioncel von der gleichen Lehranstalt und Prof. Codruţa Popescu vom technischen Lehranstalt Reschitza.

Herr Erwin Josef Ţigla hat auch die zahlreichen Gedenkveranstaltungen Rolf Bossert erwähnt, die vom Demokratischen Forum der Banater Berglanddeutschen im Laufe der Jahre organisiert wurden und Beiträge über den Autor, die in  der Monatspublikation „Echo der Vortragsreihe“ erschienen sind, wie auch die philatelistischen Ersttagbriefe und Stempeln, die zu seiner Ehrung herausgegeben wurden.

Veranstaltungen zur Erinnerung an Rolf Bossert werden auch im „Diaconovici-Tietz“-Lyzeum  Reschitza und in der deutschen „Alexander Tietz“ – Bibliothek    aus unserem Munizipium stattfinden. (Waldemar König)

Un comentariu la “Rolf Bossert, comemorare”

 1. Peter Szuegyi 17. feb., 2011 at 12:22 #

  Rolf , mein alter Freund

  Was die Leute sagen , dass du gestorben bist , stimmt ja nicht !
  Wir , die alten ” Reschitzapuma” sterben ueblicherweise nicht – wir gehen uns nur ein bischen ausruhen .

  Ruhe sanft !

  (Rolf, vechiul meu prieten,
  ce vorbesc oamenii, că ai murit, nu este adevărat!
  Noi, “vechii” reşiţeni nu murim niciodată – noi mergem doar să ne odihnim un pic.
  Dormi în pace!)

  Peter

Lasă un comentariu...