Lumină din TABOR

Postat de în Despre evenimente derulate » 0 Comentarii

14 sept.

copTABOR, Adrian Georgescu

Adrian Georgescu, scriitor contemporan român, născut în 4 decembrie 1952 la Pitești a debutat cu poezie în 1968, în timpul studiilor liceale, în revista Amfiteatru. Publică ulterior în România literară. Momentul întâlnirii cu filosoful existențialist, eseistul si poetul Grigore V. Popa a avut o influență determinantă asupra întemeierii demersului său auctorial. În anul 1972 este angajat la Societatea Română de Radiodifuziune, unde este remarcat imediat de către compozitorul și muzicologul Doru Popovici, care îi încredințează în emisiunile sale largi spații de difuzare pentru dialoguri purtate cu personalități culturale și artistice ale epocii: Anatol Vieru, Aurel Stroe, Nicolae Balotă, Ana Blandiana, Iosif Conta, Edgar Papu, Emaneal Elenescu, Harry Brauner și alții — dialoguri reunite în volumul Convorbiri. Urmează un interval de tăcere publicistică, până în anul 2002, când debutează editorial cu romanul Rebutarea omenirii, volum apărut în 5 ediții. Cu peste 20 de cărţi publicate, în 2010, la Mănăstirea Frăsinei, Adrian Georgescu îl cunoaște pe Dumnezeu și se dedică, întrutotul, literaturii religioase publicând, pâna azi, 8 volume extrem de bine primite: Descensio, 2012 (5 ediții), Chilii, 2012 (5 ediții), Anastasis, 2013 (3 ediții), Rugăciunile, 2013 (3 ediții), Dulcea sărutare 2014, (3 ediții), Monahul lăuntric, 2015 (2 ediții), Iisuse, lauda bătrâneților mele, 2016 și volumul lansat azi, 9 septembrie 2016 la librăria reșițeană Semn de Carte, TABOR. „Autorul este un scriitor profesionist, însă întâlnirea cu Hristos aduce convertirea lui auctorială, iar tema principală a scrierilor sale, anume dragostea, ia acum forma cea mai înaltă, pentru că de la trilogia romanelor de dragoste Hagigadar (aşa cum publica înainte de cunoaşterea lui Dumnezeu), accede la trilogia revelatoare a iubirii de/în Dumnezeu, care nu mai este un exerciţiu epistemologic, ci o mirare inefabilă, ceva tainic, o pătrundere în întunericul luminii divine“ îl caracterizează preot dr. Ioan Petrică.

TABOR s-a născut în perioada 12 septembrie- 13 februarie 2015 în spații binecuvântate: Sfântul Munte Athos și Sfânta Mănăstire Frăsinei. Cu o prefață semnată Arhim. Mihail Stanciu, Sfânta Mănăstire Antim- București sub genericul Veniți de luați lumină  TABOR este structurat pe trei capitole: Înainteprăznuirea Schimbării la Față a Domnului (Petru, Iacob, Ioan), Schimbarea la Față a Domnului (Moise, Ilie, Iacob, Petru, Ioan) și Lumina veșnică a lui Dumnezeu (Iacob, Petru, Ioan), cu viziunea grafică a lui Mircia Dumitrescu, volumul a fost prezentat- nu întâmplător- vineri 9 septembrie 2016 la librăria Semn de Carte.

”… Mă simt bucuros și onorat că am avut prilejul să prezint această carte și la Centrul nostru Misionar TABOR, o carte care m-a mișcat… Autorul a abordat o temă nu ușoară, Muntele Tabor fiind un loc special în literatura creștină, împărțind-o în trei capitole bine definite… Ce este minunat și cu totul special în această carte? Trăsătura fiecărui personaj: Petru, Iacob și Ioan- cei trei Apostoli pe care Dumnezeu i-a ales în perioada mesianității cărora li se adaugă cei doi Prooroci Moise și Ilie- reprezentativi în Vechiul Testament… autorul prinzând, într-o formă de meditație… lumina taborică, o lumină imaterială, o lumină necreată… Lumina prin care Dumnezeu a creat acestă lume… Prin taina Botezului noi punem în corpul pământesc lumină,  punem sâmburele iar pe Tabor noi vedem acestă lumină necreată… Este posibilitatea ca omul, prin aceşti trei Apostoli, prin sentimentul pe care-l trăiesc acolo, să trăim anticipat lumina cea neînserată a Împarației lui Dumnezeu… Felicit autorul pentru această osteneală…”  a spus, printre altele, preot drBoris TASICI, paroh Catedrala Ortodoxă Reșița Montana, coordonator al Centrul Cultural-Misionar Tabor.

           Prezent, alături de autor, pentru a patra oară la Semn de Carte, pr. prof. dr. Ioan PETRICĂ, preot duhovnic la Mănăstirea Sfântul Ilie de la Izvor- Bocșa a menționat, printre altele: ”…Avem o nouă carte -TABOR- în care pot să spun că întâlnesc un nou Adrian Georgescu… În mare parte pe Adrian Georgescu l-am citit și i-am prezentat cărțile în tandem- dacă se poate spune așa –  cu regretatul nostru prieten dr. Octavian Apahideanu cu valențe literare certe și aplecat fiind spre critică literară iar eu aplecat fiind spre latura teologică… TABOR este o carte care are un caracter profund creștin… Spre deosebire de celelate cărți, începând cu trilogia duhovnicescă: Descensio, Chilii și Anastasis, la cea din urmă eu având o postfață, și următoarele, și apoi următoarele  inclusiv Dulcea sărutare  -legată de Maica Domnului și Monahul lăuntric, TABOR este o carte specială… Frazei celorlalte cărţi creștine semnate Adrian Georgescu  este o combinație între literatura laică și literatura duhovnicească sau graiul liturgic, modul în care se alcătuiesc imnurile din rugăciune. De data aceasta întâlnesc un Adrian Georgescu nou. TABOR are o structură și o alcătuire a frazei, într-o proporție mare, duhovnicească… Sunt curios ce ar mai scrie după această carte pe care au o consider apogeul creației sale duhovnicești… În celelalte scrieri există o simbioză între scriitura laică și cea duhovnicească foarte frumoasă… În TABOR am întâlnit un singur cuvânt din literatura laică: magic dar și acesta, îmbrăcat în contextul frazei, lua o altă înțelegere… Pe Adrian Georgescu îl felicit pentru cartea aceasta care reprezintă apogeul literaturii duhovniceși abordate de autor…”

Mulțumind pentru cuvintele alese Adrian GEORGESCU a împărțit cărți cu autografe celor prezenți.

Eveniment organizat de Societatea pentru Cultură METARSIS- activități și servicii de cultură urbană și artă contemporană prin librăria Semn de Carte.

tabor_001 tabor_002 tabor_003 tabor_004 tabor_005 tabor_006 tabor_007 tabor_008 tabor_009 tabor_010

 

Nu există comentarii.

Lasă un comentariu...