Arhivă | 14. nov., 2013

Ion Popa și dorul de Ticvani

Postat de în Despre evenimente derulate » 3 Comentarii

14 nov.

“Plaiurile întinse şi luminoase ale Ticvaniului n-au asemănare în tot Banatul. Sunt frumoase ca o legendă, iar legenda ne spune că pe aceste plaiuri îşi păstorea cândva cioporul de oi un păcurar numit Ştefan. El avea doi feciori chipeşi care îl ajutau cu sârg şi drag în aspra îndeletnicire a oieritului. Toate bune şi frumoase până într-o zi când dealurile de pe malul drept al Caraşului au fost pustiite de o hoardă de tătari. Bietul pastor şi cei doi fii ai săi şi-au adunat oile şi le-au trecut pe malul stâng al râului ascunzându-se în codrii dealurilor pe care astăzi se află aşezat  satul Ticvaniu Mic. După ce a trecut urgia Ştefan a mai rămas o vreme pe loc, apoi a împărţit Valea Caraşului între cei doi copii. Celui mai mare i-a dat  ţărmul din dreapta al râului iar celui mai mic i-a rămas malul stâng. Din urmaşii celor doi fii de cioban s-a dezvoltat ulterior populaţia satelor Ticvaniu Mare şi Ticvaniu Mic. Numele acestora se trage de la numele copiilor lui Ştefan: Ticu lui Fanu cel mare şi Ticu lui Fanu cel mic, adică Ticvaniu Mare şi Ticvaniu Mic. (mai mult…)